Препарат за почистване на автостъкла и фарове

5.82 лв.

Био разградим препарат за стъкла и фарове – 500 ml.

Описание

 

Препарат за автостъкла и фарове

Препарат за автостъкла и фарове ZAP. Подходящ И за измиване на стъклени витрини и прозорци по фасадите на сградите. Премахва замърсявания от сажди, прах, следи от насекоми. След почистване, остава свеж и приятен аромат, и добре почистени повърхности. Икономичен препарат, подходящ за почистване на големи площи.

Био разградим препарат подходящ както за домашна, така и за професионална употреба. Подходящ за използване в автомивки. Да се спазват инструкциите за безопасна употреба и съхранение!

  • За автостъкла, фарове, стъклени витрини, огледални повърхности.
  • Биоразградим препарат.
  • Премахва упорити замърсявания като маслени наслоявания, насекоми, тютюнев дим, емисии.
  • Добри овлажняващи свойства.
  • Облекчава бъдещото почистване на повърхността (по-рядко повторно замърсяване).
  • Пулвелизатор за лесна употреба и ниска консумация на препарат.
  • Приятен и свеж аромат.

Състав на продукта: Аниоактивни

Екологичност: Продуктът не се счита за вреден за водни организми, и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Инструкции за употреба: Продукт готов за употреба. Нанася се с пръскалка и при необходимост повърхността се разтрива с гъба или четка. След отстраняване на замърсяването се изплаква с вода.

Препоръки за безопастност:  Да се uзмuе лuцеmо u ръцеmе до лаkmumе сmараmелно след уnоmреба.  Изnолзваŭmе nредnазнu очuла. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ nромuваŭmе внuмаmелно с вода в nродълженuе на няkолkо мuнуmu! Свалеmе kонmаkmнumе лещи! Продължеmе с uзnлаkванеmо. Прu nродължumелно  дразнене  на  очumе:  Поmърсеmе  медuцuсku съвеm/nомощ. Съдържанuе: < 5% анuонаkmuвнu , амфоmернu u неŭоногеннu ПАВ, оцвеmumел, УВ-сmабuлuзаmор, kонсерванm.

Да се спазват инструкциите за безопастност и съхранение! Да се съхранява на добре проветриво хладно място, при температура 5÷30° С. Да се пази от замръзване!

Опаковка: 0.5 л. с пулверизатор.

Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите!

Вижте други продукти в категория автокозметика.

Допълнителна информация

Тегло 0.6 кг