Препарат за разграждане на растителни и животински мазнини

Професионален препарат за разграждане на мазнини. Подходящ за битови и обществени кухни, кланници, сепаратори, мазниноуловители.