Препарат за разграждане на растителни и животински мазнини

Професионален препарат за разграждане на растителни и животински мазнини. Подходящ за битови и обществени кухни, кланници, сепаратори, мазниноуловители.

Препарат за разграждане на растителни и животински мазнини

Професионален препарат за разграждане на мазнини. Подходящ за битови и обществени кухни, кланници, сепаратори, мазниноуловители.