БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

Био ензимни препарати за третиране и поддръжка на всички видове септични ями, септични резервоари, битови пречиствателни станции, дренажни системи. Разграждат натрупаната органична маса, премахват миризмите. Изчистват запушени дренажни системи.

БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Био ензимни препарати за третиране и поддръжка на всички видове септични ями, септични резервоари, битови пречиствателни станции.