БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Био ензимни препарати за третиране и поддръжка на всички видове септични ями, септични резервоари, битови пречиствателни станции.

БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Био ензимни препарати за третиране и поддръжка на всички видове септични ями, септични резервоари, битови пречиствателни станции.