Обезмаслител за двигатели

12.99 лв.42.69 лв.

Препарат за измиване на двигатели – 2.5 литра

Описание

Обезмаслител за почистване на двигатели

Концентриран обезмаслител за почистване на силно и трайно замърсени двигатели, картери, машинни елементи, инструменти, автомобили, мотоциклети, селскостопанска техника и др. Отстранява масло, грес и мазнини, втвърдени и овъглени упорити замърсявания. Подходящ за отстраняване на петна от интериора на автомобила. Не разрушава гумени уплътнения и PVC повърхности. Приложим за автомивки, сервизи, гаражи.

Концентрат в разфасовка: 2,5 литра

Начин на приложение: Концентрата се разрежда с вода в съотношение от 1:1 до 1:20 (1 л. на 20 л. вода) в зависимост от степента на замърсяване. С готовия разтвор се третират замърсените повърхности, след което се измиват с вода. Състав: 5-15 % 2-бутокси етанол, под 5% Етоксилиран.

Предупреждения за безопастност:
Н319 – Причинява сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопастност:
Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца! Р305+Р351+Р338 – При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути; Р303+Р351 – При контакт с кожата: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути; Р280 – Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила /предпазна маска за лице; Р314 – При неразположение потърсете медицинска помощ.
Срок на годност: 24 месеца

Разгледайте препарат за автомивки

Допълнителна информация

Тегло 2.7 кг
Литри

1л., 2.5л., 5л.